EKO AQUAPRESS PPH

Klasifikace:
ČSN EN 1443: T120 P1 W 2 O50 CE

Komínový průduch je tvořen plastovým potrubím s integrovaným vnitřním těsněním DN 60, 80, 110, 125, 160, 200, 250 a 315mm. Komínový průduch je vložen do plášťových tvárnic bez tepelné izolace. Meziprostor mezi komínovou vložkou pláštěm komína slouží zpravidla pro přívod spalovacího vzduchu do spotřebiče.

EKO aquapress pph je určen pro podtlakové i přetlakové odvody spalin. Komínový průduch je určen pro odvod spalin do teploty 120°C

EKO aquapress pph je dodáván standardně s průměry komínového průduchu D 60, 80, 110, 125, 160, 200, 250 a 315 mm s integrovaným vnitřním těsněním. Potrubní díly vyústění musí být použity speciální s odolností vůči působení UV záření. (součástí potrubního systému).

EKO aquapress pph je určen pro výstavbu komínů:

  • v rodinných domech – kondenzační závěsné stacionární spotřebiče
  • v bytových domech – kotelny nízkoteplotními nebo kondenzačními kotli
  • v administrativních objektech – nízkoteplotní nebo kondenzační kotle
  • v kotelnách ústředního vytápění – moderní spotřebiče a kogenerační jednotky s dochlazovačem spalin
  • v centrálních zdrojích pro výrobu tepla a elektrické energie – kogenerační stanice
Zavolejte nám na infolinku: 841 566 469!
  • Ochrana pro validaci
  • Ochrana pro validaci
aquapresspph
EKO Universal EKO Star EKO 100 EKO 300 EKO Aquapress EKO Turbo EKO San EKO PPH EKO Flex