EKO PEKO PPH

Klasifikace: ČSN EN 1443: T120 P1 W2 G50

Komínový průduch je tvořen plastovým potrubím instalovanýmv plášti z nerezového plechu s tepelnou izolací z minerálních vláken o celkové tloušťce 25 mm. Potrubní systém je dále vybaven systémem vnitřního těsnění, který zajišťuje tlakovou těsnost potrubí (tzv. bariérový komínový průduch nezatěžující vlhkostí tepelnou izolaci). Těsnění je integrováno do hrdlového potrubního spoje.

300pph je dodáván standardně se světlostí komínového průduchu DN 80, 110, 125, 160, 200, 250, 315 a 400 mm

300pph je určen:

  • pro odvod spalin od nízkoteplotních a kondenzačních plynových spotřebičů.
  • pro spotřebiče na plynná a kapalná paliva do teploty spalin 120°C
  • pro podtlakový i přetlakový odvod spalin
  • odvod spalin od kondenzačních spotřebičů
Zavolejte nám na infolinku: 841 566 469!
  • Ochrana pro validaci
  • Ochrana pro validaci
300pph
EKO Universal EKO Star EKO 100 EKO 300 EKO Aquapress EKO Turbo EKO San EKO PPH EKO Flex