EKO SAN

Nový komínový průduch je tvořen šamotovými tvarovkami izolovanými vysoce kvalitní tepelnou izolací z minerálních vláken umístěnou v plášťové tvárnici z lehkého betonu.

montazsanSanační metoda využitelná pro stávající zděné neuhýbané komíny z plných cihel ve staré zástavbě. Nevyhovující zchátralá část komína se demontuje a od únosného a nepoškozeného zdiva se stávající komínový průduch, pomocí speciální redukce a nosné desky prudůchu, napojí na šamotovou tvarovku. Komínový průduch se opatří kondenzátní jímkou, kontrolním dílem a sopouchovou tvarovkou. Nový komínový plášť  tvoří tepelněizolační liaporbetonové tvárnice. V nově zděné části se komínový průduch opatří systémovou tepelnou izolací. Plášť nadstřešní části komína je možné vyzdít z lícových cihel na betonovou krakorcovou desku, nebo využít prefabrikovaných nadstřešních prstenců. Hlava komína se zakončuje systémovou krycí deskou vyrobenou ze sklovláknobetonu.

ekosanlong
je určen pro výstavbu komínů:
suchých (bez trvalé kondenzace spalin) s přirozeným tahem

Zavolejte nám na infolinku: 841 566 469!
  • Ochrana pro validaci
  • Ochrana pro validaci
san2
EKO Universal EKO Star EKO 100 EKO 300 EKO Aquapress EKO Turbo EKO San EKO PPH EKO Flex