EKO UNISTEEL

KOMÍN PRO RYCHLÉ ZATÁPĚNÍ

Klasifikace: ČSN EN 1443: T400 N1 W 3 G50 CE ČSN EN 1443: T400 P1 W 3 G50

Potrubí komínového průduchu je z plechu z nerezové oceli s tloušťkou stěny pro plynná paliva 0,6 mm, pro paliva kapalná a tuhá zpravidla 0,8 nebo 1,0 mm. Materiál průduchu je odolný proti náhlým změnám teploty a vhodný pro rychlé zatápění. (chaty, chaplupy, nepravidelný provoz) Prefabrikovaná tepelná izolace s minimální tloušťkou 25 mm je vyrobená z čedičových vláken a osazená do plášťové tvárnice. Komínové plášťové tvárnice jsou z lehkého betonu pro snadnou a lehkou montáž komína.

ekounisteellong je dodáván standardně s průměrem komínového průduchu 100, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250 mm.

ekounisteellong je konstruován jako univerzální a je tedy možná budoucí záměna spotřebiče paliv. Na systémový komín je povoleno připojovat pouze schválené certifikované spotřebiče paliv. Spotřebiče paliv na tuhá paliva musí být vybavena deflektorem ve spalovací komoře.

ekounisteellong je určen pro výstavbu komínů:

  • suchých (bez trvalé kondenzace spalin)
  • mokrých (s trvalou kondenzací spalin – od kondenzačních kotlů)
  • s přirozeným tahem
  • s přetlakem do 200Pa
Zavolejte nám na infolinku: 841 566 469!
  • Ochrana pro validaci
  • Ochrana pro validaci
EKOunisteel
EKO Universal EKO Star EKO 100 EKO 300 EKO Aquapress EKO Turbo EKO San EKO PPH EKO Flex