EKOUNIVERSAL Ceramic

Klasifikace:
ČSN EN 1443: T400 N1 W 3 G50 CE
ČSN EN 1443: T400 P1 W 3 G50 CE

Komínový průduch je tvořen tenkostěnným šamotovým potrubím izolovaným vysoce kvalitní tepelnou izolací z minerálních vláken umístěnou v plášťové tvárnici z lehkého betonu.

Tenkostěnné šamotové tvarovky a přímé díly jsou spojovány speciálním tmelem a hrdlovými spoji s „hlubokým“ hrdlem zajišťujícím odolnost vůči kondenzátu a přetlaku spalin.

EKOunicerlong je dodáván standardně se světlostí komínového průduchu DN 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 a 250mm [stavební výška 660 mm (1000 mm)].

EKOunicerlong je konstruován jako univerzální a je tedy možná budoucí záměna spotřebiče paliv.Na systémový komín je povoleno připojovat pouze schválené certifikované spotřebiče paliv. Spotřebiče paliv na tuhá paliva musí být vybavena deflektorem ve spalovací komoře.

EKOunicerlong je určen pro výstavbu komínů:

  • suchých (bez trvalé kondenzace spalin)
  • mokrých (s trvalou kondenzací spalin)
  • s přirozeným tahem
  • s přetlakem do 200Pa
Zavolejte nám na infolinku: 841 566 469!
  • Ochrana pro validaci
  • Ochrana pro validaci
ekounicer
EKO Universal EKO Star EKO 100 EKO 300 EKO Aquapress EKO Turbo EKO San EKO PPH EKO Flex