Průkaz energetické náročnosti budov PENB

sestává z protokolu povinně obsahujícího zejména popis budovy a jejich energetických systémů, energetickou bilanci budovy, doporučení pro snížení energetické náročnosti budovy a dále dobu platnosti PENB a identifikační údaje o jeho zhotoviteli. Povinnou součástí PENB je rovněž grafické znázornění energetické náročnosti budovy.

Nesmí být starší než 10 let a je součástí dokumentace:

1. při výstavbě nových budov

2. při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2, které ovlivňují jejich energetickou náročnost. (Větší změnou dokončené budovy je taková změna, která probíhá na více než 25% celkové plochy obvodového pláště budovy, nebo taková změna technických zařízení budovy s energetickými účinky, kde výchozí součet ovlivněných spotřeb energií je vyšší ne 25% celkové spotřeby energie.)

3. při prodeji a pronájmu výše uvedených budov nebo jejich částí, u nichž vznikla povinnost zpracovat PENB

Vyplňte, prosím, níže uvedený formulář.
Děkujeme za zaslání vaší poptávky.


* Jméno
Místo montáže
* Pobočka
Telefon
* E-mail
Dotaz

* položky jsou povinné

Zavolejte nám na infolinku: 841 566 469!
  • Ochrana pro validaci
  • Ochrana pro validaci
PENB
EKO Universal EKO Star EKO 100 EKO 300 EKO Aquapress EKO Turbo EKO San EKO PPH EKO Flex