Šamotové výrobky

Šamotová komínová vložka základní KV

Používá se pro přímé části komínových průduchů bez kontrolních, čistících otvorů a sopouchů.
Komínová vložka základní je standardně dodávána o stavební délce 500mm, může být rovněž v délce 330mm.
Pro průměry 250 a 300mm je dodávána z důvodu hmotnosti se stavební délkou 330mm.

Komínová vložka základní KV
(může být s tloušťkou stěny 15mm pro všechny průměry)

Komínová vložka základní KV

Šamotová komínová vložka KVA
vybírací a kontrolní otvor

Komínová vložka KVA se používá pro vybírací a kontrolní otvor. Osazuje se na polodrážku do kondenzátní jímky. Spoje jsou lepeny speciálním tmelem.
KVA vložka má standardní délku 600mm. Na KVA vložku se osazuje redukce.
Standardně je osazována ve světlosti DN 160mm do prefabrikovaného komínového základu EKO Komínová pata.
Pro vymetací otvor v půdních prostorách, popř. nad střechou objektu je použita komínová vložka KVC o standardní délce 500mm.
Pro průměry 250 a 300mm je dodávána se stavební délkou 660mm.

Kontrolní, čistící a vybírací otvory – šamotová vložka typ KVA
(může být s tloušťkou stěny 15mm pro všechny průměry)

Kontrolní, čistící a vybírací otvory

Šamotová komínová redukce KR
Komínová redukce KR+
(160/160; 180; 200)

KR+

Komínová redukce KR- (160/160; 140; 120)
KR-

Šamotová komínová vložka KVB
sopouch

Komínová sopouchová tvarovka KVB je do komínového systému standardně dodávána se stavební délkou 500mm (může být o stavební délce 660mm).

Sopouchová tvarovka KVB je v provedení zaústění sopouchu pod úhlem:
- 90° (88°) pro standardní spotřebiče
- 45° pro speciální spotřebiče (krby, apod.)


Šamotová vložka sopouchová KVB – 90°

Připojovací tvarovky


Pro zaústění kouřovodu pod úhlem 45°je třeba upravit více komínových plášťových tvárnic
(bezpodmínečně nutné armování plášťových tvárnic komína v armovacích otvorech).

Šamotová vložka sopouchová KVB – 45°

Připojovací tvarovky

Šamotová kondenzátní jímka
Kondenzátní jímka kruhová KJK

Tvarovka pro jímání kondenzátu (při použití nosné desky průduch NDP)

Kondenzátní jímka

Kondenzátní jímka základová KJZ
Na kvalitní základ je možno použít kondenzátní jímku základovou KJZ. Jímka je osazena potrubím
pro odvod kondenzátu DN 40 mm.

Kondenzátní jímka
Zavolejte nám na infolinku: 841 566 469!
  • Ochrana pro validaci
  • Ochrana pro validaci
omponentsamot
EKO Universal EKO Star EKO 100 EKO 300 EKO Aquapress EKO Turbo EKO San EKO PPH EKO Flex