Standardní a kondenzační plynové kotle, kotle na LTO

Plynové kotle či kotle na LTO jsou v souladu s pokyny výrobce kotle provozovány buď s podtlakem ve spalovací komoře – standardní a nízkoteplotní kotle s přirozeným tahem, nebo s přetlakem ve spalovací komoře – kondenzační kotle.

U standardního a nízkoteplotního plynového kotle odcházejí spaliny komínem či jiným vývodem přímo ven. Naopak kondenzační plynové kotle toto teplo odevzdávají ochlazené vodě přitékající ze systému a přihřejí ji. Na její dohřátí pak stačí – dříve než se vrátí zpět do systému – menší množství plynu. Při ochlazování spalin dochází ke kondenzaci obsažené vodní páry a k uvolnění kondenzačního tepla. Úspornost kondenzačních plynových kotlů tedy spočívá v tom, že využívají i část kondenzačního tepla páry obsažené ve spalinách. (u doporuceni loga s hvezdickama)

EKO Universal - pro kondenzační kotle pouze varianta EKOsteel
EKO 300, EKO aquapress, EKO light - varianta PPh pouze pro nízkoteplotní a kondenzační kotle

Zavolejte nám na infolinku: 841 566 469!
  • Ochrana pro validaci
plyn
EKO Universal EKO Star EKO 100 EKO 300 EKO Aquapress EKO Turbo EKO San EKO PPH EKO Flex